Visualizzazione di 5 risultati

  • Bacalhau salsa di peperoni di Carmagnola €16
  • Bacalhau funghi porcini trifolati €17
  • Frittura di baccalà e zucchine €17
  • Baccalà alla mediterranea €16
  • Bacalhau à Braz €16